پایگاه اینترنتی شرکت آریاژن به زودی...

با استعانت از پروردگار متعال و همکاری و تلاش دوستان گرامی فعالیتهای خود را با هدف سربلندی و پیشرفت ایران عزیز با تلاش گسترده آغاز نموده ایم. در این مسیر نیازمند یاری و همکاری تمامی شیفتگان و علاقه مندان به این مرز و بوم هستیم تا بتوانیم دست در دست یکدیگر نیروهای نهفته و قابلیتهای خاموش موجود در کشور را به جنبش و تحرک در آورده و به ارزشهای افزوده عظیمشان نزدیک نماییم.

دقت و ظرافت

یکی از اصول اساسی شرکت آریاژن در اجرای تمامی فعالیت‌های خود بکارگیری دقت و توجه به جزئیات است. ما بر این باوریم که جزئیات هستند که کیفیت را تضمین می‌کنند.

ادامه مطلب ...

بکارگیری فن‌آوری‌های نوین

پیشرفت لحظه به لحظه دانش و صنعت در سراسر دنیا چیزی نیست که بتوان به آن کم‌توجه بود. بکارگیری فن‌آوری‌های نوین و یا تلاش برای ارتقاء تکنولوژی موجود یکی از اصول ما است.

ادامه مطلب ...

تعهد و اعتمادسازی

در هر فعالیت دسته‌جمعی به منظور دستیابی به ثمره نهایی، اعتماد و مسئولیت‌پذیری از اصول اولیه است. متاسفاده ما در کشور خود در زمینه فعالیتهای گروهی، اعتمادسازی و تداوم این تعهد بسیار غافل و بی‌توجه عمل می‌نمایی.

ادامه مطلب ...

فعالیت‌های اخیر

فعالیتهایی که شرکت آریاژن در سال اخیر انجام داده است یا در دست انجام است:

تجهیزات پزشکی

فعالیت‌های گوناگونی در این بخش برنامه‌ریزی شده و در دست انجام است...

ادامه

لیزر

فعالیت‌های گوناگونی در این بخش برنامه‌ریزی شده و در دست انجام است...

ادامه

وب‌سایت

فعالیت‌های گوناگونی در این بخش برنامه‌ریزی شده و در دست انجام است...

ادامه

برق و الکترونیک

فعالیت‌های گوناگونی در این بخش برنامه‌ریزی شده و در دست انجام است...

ادامه

لوازم و مواد آزمایشگاهی

فعالیت‌های گوناگونی در این بخش برنامه‌ریزی شده و در دست انجام است...

ادامه

سیستم‌های شهری

فعالیت‌های گوناگونی در این بخش برنامه‌ریزی شده و در دست انجام است...

ادامه

ابداعات و اختراعات

فعالیت‌های گوناگونی در این بخش برنامه‌ریزی شده و در دست انجام است...

ادامه

تجارت

فعالیت‌های گوناگونی در این بخش برنامه‌ریزی شده و در دست انجام است...

ادامه